CPD Seminar – Od otázek k přemosťování (8 hodin)

CPD Seminar – Od otázek k přemosťování (8 hodin)

July 5th, 2024

July 5th, 2024

Červenec 5, 2024

About:

Komu je seminář určen: všem zprostředkovatelům metody FIE. (Podmínkou účasti je alespoň jeden absolvovaný kurz FIE).

Cíl a obsah semináře:

Otázky jsou jedním z klíčových nástrojů v rukou zprostředkovatele. Proto je užitečné reflektovat vlastní práci s nimi a hledat možnosti růstu. Smyslem tohoto semináře je právě podpořit reflexi zprostředkovatele a prohloubit jeho zručnost v práci s otázkami a v uvědomování si cest, jak díky otázkám účinněji zprostředkovat. V průběhu semináře se zaměříme zejména na následující témata:

  • role zprostředkovatele na cestě k formulování principů a přemosťování
  • způsob kladení otázek tak, aby byl klient směřován k zobecňování prožitků ze strany a jejich přenosu do dalších kontextů
  • zaměřenost a vzájemnost v kladení otázek
  • význam otázek při práci s „problémovým“ klientem (např. pasivní klient; klient, který sám nedokáže zobecnit; zahlcující klient apod.)
  • příklady dobré praxe – analýza konkrétních zprostředkujících situací, resp. mapování kladených otázek a uvědomování si jejich vlivu na proces zprostředkování a přemýšlení klienta

Absolvováním semináře účastník získá 2 CPD kredity. Absolvováním obou nabízených CPD seminářů účastník splní podmínky trvalé certifikace.

Dates:

Červenec 5, 2024

Poplatek za kurz: 150 euro

Cancellation and Refund Policy:

Please note: The Feuerstein Institute reserves the right to cancel any course that has less than 10 participants registered. The final list of courses will be posted following the registration deadline of April 30, 2024.  Fees for courses canceled by the Institute will be refunded in full. In cases where the participants cancel, there is a €100 processing charge for reimbursement of workshop fees for cancellations made before the registration deadline. There are no refunds for cancellations after the registration deadline.