CPD Seminar – Využití kognitivní mapy ve třídě (8 hodin)

CPD Seminar – Využití kognitivní mapy ve třídě (8 hodin)

July 4th, 2024

July 5th, 2024

About:

Komu je seminář určen: všem zprostředkovatelům metody FIE. (Podmínkou účasti je alespoň jeden absolvovaný kurz FIE).

Cíl a obsah semináře:

Cílem semináře je podpořit zprostředkovatele v účinné a pravidelné práci s kognitivní mapou jako s nástrojem, který umožňuje lépe porozumět myšlenkové práci klientů a individualizovat přístup k nim. V průběhu semináře se proto budeme věnovat následujícímu:

  • cesty k účinnějšímu zprostředkování ve třídě díky práci s kognitivní mapou
  • efektivnější zprostředkování konkrétním klientům na základě rozboru učební situace dle kognitivní mapy a rozpoznání silných a slabých stránek klienta
  • překážky při práci s kognitivní mapou – co mi brání v účinné práci s kognitivní mapou a jak tyto obtíže překonat

Seminář bude zaměřen prakticky, bude vycházet z konkrétních zkušeností a potřeb účastníků.

Absolvováním semináře účastník získá 2 CPD kredity. Absolvováním obou nabízených CPD seminářů účastník splní podmínky trvalé certifikace.

Dates:

Červenec 4-5, 2024

Poplatek za kurz: 150 euro

Cancellation and Refund Policy:

Please note: The Feuerstein Institute reserves the right to cancel any course that has less than 10 participants registered. The final list of courses will be posted following the registration deadline of April 30, 2024.  Fees for courses canceled by the Institute will be refunded in full. In cases where the participants cancel, there is a €100 processing charge for reimbursement of workshop fees for cancellations made before the registration deadline. There are no refunds for cancellations after the registration deadline.