Shoresh – Zkušenost zprostředkovaného učení pro rodiče

Shoresh – Zkušenost zprostředkovaného učení pro rodiče

July 3rd, 2024

July 5th, 2024

Červenec 3-5, 2024

About:

První oznámení – REZERVUJTE SI DATUM!

Kurz bude probíhat v češtině.

Cena: 250 euro (cca. 6250 Kč)

Místo konání: Praha, hotel Olšanka

Kurz “Zkušenost zprostředkovaného učení pro rodiče” je určen rodičům předškolních dětí s problémy v oblasti kognitivního vývoje, ale i dětí běžné populace. Cílem kurzu je seznámit rodiče s kritérii Zkušenosti zprostředkovaného učení, jedinečného konceptu podporujícího kognitivní rozvoj dětí, který lze využívat v každodenních činnostech.

Předpoklady:

Není nutná předchozí zkušenost s Feuersteinovou metodou. Základní prvky Feuersteinova přístupu jsou zahrnuty do programu workshopu.

Sylabus kurzu:

  • Blízké a vzdálené faktory ovlivňující vývoj dítěte
  • Koncept Zkušenosti zprostředkovaného učení;
  • 12 kritérií Zkušenosti zprostředkovaného učení a jejich uplatnění v komunikaci s malými dětmi
  • Zkušenost zprostředkovaného učení – spolupráce a kázeň
  • Využití Zkušenosti zprostředkovaného učení při rozvoji řeči a jazyka, seznámení s pojmem zprostředkovaná samomluva
  • Simulace použití kritérií MLE v situacích každodenního života

Učební materiály:

Všichni účastníci obdrží přehled kritérií MLE a seznam kognitivních funkcí.

Osvědčení:

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o účasti na semináři “Zkušenost zprostředkovaného učení pro rodiče”.

Upozornění: Feuersteinův institut si vyhrazuje právo zrušit kurz, na který se přihlásí méně než 10 účastníků. Konečný seznam kurzů bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek 30. dubna 2024. V případě zrušení kurzu ze strany Feuersteinova institutu bude kurzovné v plné výši vráceno.

Na kurzu se vyžaduje plná účast. Na závěr Letní školy 5. července v 16:00 proběhne hodnocení a budou rozdány certifikáty.